Print dit formulier en stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Visiontel
Strijkviertel 26a
3454 PM De Meern  
Visiontel aanmeldings formulier
Gegevens contractant:
Bedrijfsnaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Legitimatie bewijs:
Nummer legitimatie bewijs:
Aan te sluiten nummers:

Telefoon nummer(s):

Ondertekening:
U verklaart akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Visiontel. U bent hiervoor gemachtigd en tekent voor akkoord. U voegt een recente kopie legitimatiebewijs en (post)bankrekening afschrift bij. ( niet ouder dan 3 maanden) en het meest recente uittreksel van de K.v.K.
Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening: ________________________________________

Visiontel - K.v.K. 32084098 - Rabobank 12 30 18 420 - BTW nr. NL - 809744594B01

Print dit formulier, en stuur het naar bovenstaand adres.